وزارت صنعت معدن و تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری خود را در برگزاری دومین جشنواره صنعت سلامت محور اعلام نمود و طی حکم صادر شده از طرف آقای مهندس صالحی نیا معاون محترم وزیر در امور صنایع، جناب آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی مدیر کل غذا و دارو وزراتخانه به عنوان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره معرفی شدند.

امید است با توجه به تجربیات ارزشمند ایشان بتوانیم در راستای بهبود موضوع سلامت در صنعت و آگاهی جامعه گامی موثر برداریم.

No Comments

Post A Comment