مقدمه

” ششمین جشنواره ملی صنعت سلامت‌محور با رویکرد ارتقای سلامت محصولات و خدمات و معرفی برندهای سلامت‌محور، با چشم‌انداز دستیابی به بالاترین سطح سلامت برای آحاد جامعه در زمستان ۱۴۰۲ با حضور مقامات عالی ‌رتبه کشور و صنایع سلامت‌محور برگزار می گردد.

 

این جشنواره در تلاش است با ایجاد هم افزایی‌ و همکاری بین‌بخشی میان سازمان‌های متولی حوزه سلامت، جوامع علمی و صنایع تولیدی و خدماتی کشور، نقشی تاثیر‌گذار در ایجاد نگرش، فرهنگ تولید، عرضه و استفاده از محصولات سلامت‌محور ایفا نماید.

 

جشنواره ملی صنعت سلامت‌محور در راستای رسالت خود جهت تحقق شعار با هم برای ایرانی سالم‌تر همواره می‌کوشد تا با همکاری و مشایعت سازمان‌ها و نهادهای متولی صنعت سلامت‌محور نظیر سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به طراحی، اجرا و حمایت از اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت بپردازد و سلامت را در مرکز توجه و اولویت سیاست‌ها و برنامه بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد.

 

در همین راستا در نظر است بر اساس مدل علمی و آموزشی صنعت سلامت‌محور و با بهره‌گیری از دانش متخصصین و نخبگان حوزه سلامت کشور و تکیه بر تجارب به‌دست آمده از فرآیند ارزیابی ۳۵۰ شرکت حاضر در ادوار گذشته، با هدف توسعه و ترویج شاخص‌های سلامت محور در فرآیند تولید و عرضه محصولات و خدمات، واحدهای سلامت محور مورد پایش، رتبه بندی و اعتباربخشی قرار گیرند.

مدعوین ادوار