اهداف جشنواره

  • بهبود نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رویکرد ارتقای سلامت در سطح کلان

 

  • تبدیل گفتمان ارکان علمی حوزه سلامت به گفتمان مسلط جامعه

 

  • تعیین جهت در اولویت‌های بنگاه‌های اقتصادی به منظور ارتقای سلامت تولیدات و خدمات

 

  • ایجاد فرهنگ مطالبه‌گری و‌ توانمندسازی جامعه در راستای ارتقای سلامت کشور

 

  • بهبود و توسعه فرآیندهای سلامت محور در صنایع تحت پوشش سازمان غذا و دارو