چارچوب ارزیابی

 

 

 

کمیته علمی و فنی جشنواره صنعت سلامت محور در طی نشست های پی در پی با حضور نمایندگانی از حوزه های تخصصی مرتبط از دانشگاه های کشور و سازمان ها و نهاد های دولتی، وزارت صنعت، سازمان غذا و دارو و سایر ذیربطان موفق به تهیه چارچوب ارزیابی این جایزه گردیده است.

 

۱- انعکاس سلامت محصولات و خدمات در سیاست ها و راهبردها و برنامه های سازمان

* تدوین خط مشی و راهبردهای سازمانی سازگار با آرمان ماموریت و ارزش های سازمانی متناسب با نیازها و استانداردهای سلامت و ایمنی محصولات/ خدمات سازمان
* استقرار استانداردها / نظام های مدیریت سلامت و ایمنی در سازمان
* برخورداری سازمان از یک برنامه مشخص و مدون برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت

 

۲- طراحی و تولید محصولات و خدمات باکمترین تاثیر نامطلوب بر سلامت ذینفعان

* پیش بینی خطرات سلامت، ایمنی و آثار ناشی از محصولات / خدمات در مرحله طراحی و انجام اقدامات لازم به منظور کاهش آثار
* استفاده از مواد اولیه ای که کمترین تاثیر منفی بر سلامت را دارند
* بهینه سازی فرآیندهای تولید محصولات و حدمات با رویکرد کاهش خطر برای ذینفعان و مشتریان

 

۳- راهنمایی و اطلاع رسانی به مشتریان و مصرف کنندگان، در خصوص استفاده مسئولانه از محصولات و خدمات به منظور کاهش آثار منفی محصولات بر سلامت

* اقدام به منظور اطلاع رسانی و آموزش های جمعی به ذینفعان در خصوص استفاده سالم و ایمن از محصولات و خدمات
* طراحی و ارایه برشور و کاتالوگ های اطلاع رسانی به مشتریان مرتبط با خطرات سلامت و ایمنی هنگام استفاده از محصولات و خدمات
* درح علایم و چارت های هشدار دهنده در مورد خطرات سلامت ونکات ایمنی بر روی محصولات خدمات

 

۴- انجام تحقیقات و نوآوری در محصولات و خدمات به منظور افزایش ضریب سلامت و ایمنی محصولات و خدمات

* تعیین مکانیزم هایی برای تحقیق و توسعه سلامت و ایمنی در سازمان
* انجام تحقیق برای جایگزینی مواد اولیه سالم و ایمن تر در فرایندهای تولید محصولات و خدمات

 

۵- ایجاد مکانیسم های ارتباطی فعال با ذینغعان و مشتریان محصولات و خدمات به منظور شناسایی نیازها و انتظارات ایشان

* طراحی و بکارگیری کانال های ارتباطی تعاملی با ذینفعان و مشتریان محصولات و خدمات به منظور ارتقای سلامت و ایمنی محصولات و خدمات
* تدوین روش دریافت، مستند سازی، بررسی، تحلیل ورسیدگی به شکایات سلامت و ایمنی ذینفعان و مشتریان
* دریافت باز خورد از مراجع ذیصلاح در مورد سلامت، و تامین نظرات آنان
* انجام نظر خواهی از مشتریان با موضوع سلامت و ایمنی

 

۶- پایش و نظرات بر محصولات و خدمات فروخته شده به منظور بررسی میزان تاثیرات زیانبار احتمالی

* نظارت مستمر بر شبکه حمل، نگهداری و توزیع سالم و ایمن محصولات و خدمات
* استقرار یک نظام پویای پایش و ارزشیابی تاثیرات سلامت و ایمنی محصولات و خدمات سازمان