اعضای دبیرخانه دائمی 

 

آقای مهندس امیررضا باقریان 

رئیس هیئت مدیره شرکت تامین توسعه دانش صدرا

صاحب اثر و دبیر اجرایی جشنواره ملی صنعت سلامت محور

 

خانم فرانک رضایی 

مدیرعامل شرکت تامین توسعه دانش صدرا

ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی جشنواره ملی صنعت سلامت محور