اعضای دبیرخانه دائمی 

 

آقای مهندس امیررضا باقریان 

مدیرمسئول و رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری مهستان

صاحب اثر و دبیر جشنواره ملی صنعت سلامت محور

 

خانم فرانک رضایی 

مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مهستان

ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی جشنواره ملی صنعت سلامت محور