محل برگزاری جشنواره

نشانی

مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران