وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در برگزاری دومین جشنواره صنعت سلامت محور

به استناد مجوز شماره     ۱۸۶۲۹ /د ۳۰۳   این وزارتخانه آمادگی خود را در برپایی جشنواره صنعت سلامت در شهریور ماه سال جاری اعلام نمود.

No Comments

Post A Comment