سازمان غذا و دارو

طبق مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۲/۳۲۳۳۰، این سازمان همکاری همه جانبه خود را در برپایی چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود.

No Comments

Post A Comment