وزارت جهاد کشاورزی

همراهی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی و حضور جناب آقای دکتر سعید سعادت (مشاور وزیر و مدیرکل محیط زیست و سلامت وزارت جهاد کشاورزی) در کمیته علمی دومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

No Comments

Post A Comment