اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره

 

آقای دکتر احمد علی کیخا 

ریاست وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

 

دکتر سعید سعادت 

مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی

 

آقای دکتر افشین ملایی 

مدیرکل وقت توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان

 

آقای دکتر محمد شانه ساز 

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

 

آقای دکتر رضا شجیع

سرپرست دفتر محیط زیست و سلامت وزارت ورزش و جوانان

 

خانم دکتر زینب نصیری 

مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران

 

آقای دکتر محمد مهدی گلمکانی 

مدیرکل وقت آموزش بهداشت و ارتقا سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی 

معاون محترم صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

آقای مهندس غلامرضا امینی 

مدیر کل نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی ، بهداشتی و حلال سازمان ملی استاندارد ایران

 

آقای دکتر کیانوش جهانپور

ریاست محترم روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

آقای دکتر جلالی 

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 

آقای دکتر محمد حسین تقدیسی 

ریاست محترم انجمن آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران

 

خانم دکتر عبداللهی 

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

آقای دکتر حمیدرضا راسخ

مشاور محترم امور سیاستگزاری و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو

مدیریت محترم دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

سرکار خانم مهرناز خیراندیش  

مدیرکل نظارت و پایش فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو

 

آقای دکتر شعیبی 

ریاست وقت روابط عمومی سازمان غذا و دارو