تصاویر دومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور ۶ شهریور ماه ۱۳۹۷

مرکز همایش ها صدا و سیما