آخرین مهلت ثبت نام

اردیبهشت ۹۸

شروع فرایند ارزیابی

1 اردیبهشت ماه ۹۸

نشست مجمع مدیران

تیرماه ۹۸

تاریخ برگزاری جشنواره

تیرماه ۹۸

اعضای شورای سیاستگذاری 

 

آقای دکتر شجیع 

سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان

 

خانم دکتر عبداللهی 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

آقای دکتر احمد علی کیخا

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

 

آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی

مدیر کل غذا و دارو وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

آقای دکتر افشین ملایی 

مدیر کل توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان

آقای دکتر سعید سعادت 

مشاور محترم وزیر و مدیرکل محیط زیست و سلامت وزارت جهاد کشاورزی

 

آقای دکتر گلمکانی

مدیر کل آموزش و ارتقا سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

خانم دکتر زینب نصیری 

مدیر کل اداره سلامت شهرداری تهران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به استناد مجوز شماره ۸۰۵ /۱۱۴ این وزارتخانه آمادگی خود را در برپایی سومین جشنواره ملی صنعت سلامت  اعلام نمود.

و جناب آقای دکتر گلمکانی سرپرست دفتر آموزش و ارتقا سلامت این وزارت خانه به عنوان عضو شورای سیاستگزاری منصوب شدند .

سازمان غذا و دارو

طبق مجوز صادره  از سوی سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۲/۱۰۸۳۶۷، این سازمان همکاری خود را در برگزاری سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور  اعلام نمود….

وزارت صنعت معدن و تجارت

وزارت ورزش و جوانان همکاری خود را در برگزاری سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود و طی مکاتبات صورت گرفته جناب آقای دکتر ملایی مدیر کل توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان به عنوان عضو شورای سیاستگزاری جشنواره منصوب شدند.

وزارت جهاد کشاورزی

همراهی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی و حضور جناب آقای دکتر سعید سعادت (مشاور محترم  وزیر و مدیرکل محیط زیست و سلامت وزارت جهاد کشاورزی) در شورای سیاستگزاری سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور…

دست نوشته های مدیران صنعت سلامت محور

همراهان جشنواره