آخرین مهلت ثبت نام

30 شهریور ۹۹

شروع فرایند ارزیابی

شهریورماه ۹۹

نشست مجمع مدیران

شهریور ماه ۹۹

تاریخ برگزاری جشنواره

آبان ۹۹

اعضای شورای سیاستگزاری

 

آقای دکتر شعیبی  

ریاست محترم روابط عمومی سازمان غذا و دارو

 

خانم دکتر عبداللهی 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

آقای دکتر احمد علی کیخا

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

 

آقای دکتر محمد شانه ساز 

معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو

 

آقای دکتر افشین ملایی 

مدیر کل توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان

آقای دکتر سعید سعادت 

مشاور محترم وزیر و مدیرکل محیط زیست و سلامت وزارت جهاد کشاورزی

 

آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی

معاون محترم غذا و دارو وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

خانم دکتر زینب نصیری 

مدیر کل اداره سلامت شهرداری تهران

 

آقای مهندس امینی 

مدیر کل نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال سازمان ملی استاندارد ایران

آقای دکتر کیانوش جهانپور

ریاست محترم روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

آقای دکتر جلالی 

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 

آقای دکتر محمد حسین تقدیسی 

ریاست محترم انجمن آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران

 

جناب آقای دکتر پیرصالحی

ریاست اسبق سازمان غذا و دارو

 

سرکار خانم دکتر مهرناز خیراندیش

مدیرکل نظارت و پایش فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو

 

آقای دکتر حمیدرضا راسخ 

مشاور امور سیاستگزاری و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو

مدیریت محترم دارو دانشکده داروسازی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

آقای دکتر شجیع 

سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به استناد مجوز شماره  ۲۳۳۵ /۳۰۳ د  این وزارتخانه آمادگی خود را در برپایی چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت  اعلام نمود.

و جناب آقای دکتر ویسی سرپرست دفتر آموزش و ارتقا سلامت این وزارت خانه به عنوان عضو شورای سیاستگزاری منصوب شدند .

سازمان غذا و دارو

طبق مجوز صادره  از سوی سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۲/۳۲۳۳۰، این سازمان همکاری خود را در برگزاری چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور  اعلام نمود….

وزارت صنعت، معدن و تجارت

طبق مجوز صادره از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شماره ۶۰/۵۹۶۳۰  این سازمان همکاری خود را در برگزاری جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود.

وزارت جهاد کشاورزی

همراهی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی و حضور جناب آقای دکتر سعید سعادت (مشاور محترم  وزیر و مدیرکل محیط زیست و سلامت وزارت جهاد کشاورزی) در شورای سیاستگزاری چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور…

درباره جشنواره
دست نوشته های مدیران
همراهان جشنواره