درباره جشنواره

logo-ok-BW2

جشنواره ملی صنعت سلامت محور

لورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوملورم ایپسوم

برگزار کنندگان

سازمان غذا و دارو

انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

موسسه فرهنگی عصر ارتباطات مهستان

همراهان ما

شورای سیاست گذاری

تقویم اجرایی

آخرین مهلت ثبت نام

آبان ۹۹

شروع فرایند ارزیابی

شهریور ۹۹

نشست مجمع مدیران

شهریور ۹۹

تاریخ برگزاری جشنواره

آبان ۹۹

ادوار پیشین

سومین دوره جشنواره ملی صنعت سلامت محور

دومین دوره جشنواره ملی صنعت سلامت محور

اولین دوره جشنواره ملی صنعت سلامت محور

همراهان ما

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز،
خیابان سلیمان خاطر، ساختمان 37 طبقه 5 واحد1

ایمیل: info@mahestan.co

تلفن: 02188824503
فکس: 02188814986

آمار بازدید

مشخصات کاربری