همراهی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی و حضور جناب آقای دکتر سعید سعادت (مشاور وزیر و مدیرکل محیط زیست و سلامت وزارت جهاد...

وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری خود را در برگزاری دومین جشنواره صنعت سلامت محور اعلام نمود و طی حکم صادر شده از...

وزارت ورزش و جوانان طی نامه ای موافقت خود را در برگزاری دومین جشنواره صنعت سلامت محور اعلام نمود و جناب آقای دکتر...

طبق مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۲/۳۲۳۳۰، این سازمان همکاری همه جانبه خود را در برپایی چهارمین جشنواره...