اعضای شورای سیاست گذاری:

 

 

• دکتر غلامرضا اصغری (معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو)

 

• جناب آقای دکتر شهرام رفیعی فر (مدیرکل دفتر ارتقا سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

 

• جناب آقای صادق نیارکی (مدیر کل غذا و دارو وزارت صنعت، معدن و تجارت)

 

• جناب آقای دکتر محمد حسین تقدیسی (ریاست انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران)

 

• جناب آقای دکتر یدالله صادقی (ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران)

 

• جناب آقای دکترهرمز سنایی نسب (دبیر انجمن – ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)

 

• جناب آقای دکتر حمید اله وردی پور (عضو هیئت مدیره انجمن – رئیس دانشکده بهداشت علوم پزشکی تبریز)

 

• جناب آقای دکتر مسعود مطلبی قاین (عضو هیئت مدیره انجمن- رئیس انجمن علوم ایمنی ایران و عضو مرکز تحقیقات بهداشت کار)

 

• جناب آقای دکتر معظمی (ریاست محترم فدراسیون اقتصاد سلامت  اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران)

 

سرکار خانم دکتر زینب نصیری (مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران) 

 

آقای دکتر سعید سعادت (مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی)

 

 

 

.