سازمان غذا و دارو

طبق مجوز صادره  از سوی سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۲/۱۳۱۸۷۶ ، این سازمان همکاری همه جانبه خود را در برپایی جشنواره صنعت سلامت اعلام نمود.

No Comments

Post A Comment